درمان موفق تومورهای چشمی و مغزی با روش رادیوتراپی داخلی در ایران

محققان پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی به دانش فنی تولید رادیوتراپی داخلی دست یافتند و توانستند با کاشت چشمه ید-۱۲۵ به

ادامه