دانشمندان می گویند صابون های آنتی باکتری هیچ تاثیری ندارند و مضر هم هستند!

به گفته یک گروه از دانشمندان، صابون های ضد میکروبی نه تنها ناکارآمد هستند، بلکه ممکن است برای سلامتی و محیط زیست هم مضر

ادامه مطلب