خدمات جیمیل بر روی گوگل کروم برای ویندوز ایکس پی و ویستا تا پایان ۲۰۱۷ متوقف خواهد شد

در به روز رسانی های جدید که گوگل برای کروم ۵۳ به ۵۵ ارائه کرده بعضی از حفره های امنیتی آن ترمیم شده است،

ادامه