امکان تولید نرم‌افزارهای گلکسی سامسونگ در ایران

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به راه‌اندازی مرکز مشترک فناوری سامسونگ – امیرکبیر گفت: این مرکز از سوی سامسونگ مجهز خواهد شد و

ادامه