امکان تماشای مسابقات ورزشی با استفاده از سیستم واقعیت مجازی

معمولاً افرادی که به تماشاب مسابقات ورزشی علاقه دارند دو راه برای این کار دارند، یا به استادیوم ها بروند که مشکلات خاص خود

ادامه