تصویب مقررات جدید آلمان برای آزمون اتومبیل های خودران

دولت آلمان یک لیست از الزاماتی که خودروسازان باید برای دریافت تاییدیه اتومبیل های خودران خود دریافت کنند به تصویب رساند. خودروسازان آلمانی دیگر

ادامه مطلب