آی بی ام اولین نمونه تجاری پردازنده های کوانتومی را به نمایش گذاشت

آی بی ام از اولین نمونه تجاری شده پردازنده های کوانتومی خود که در یک محفظه هوای یخ قرار داشت، پرده برداری کرد. تیم

ادامه مطلب