ضرورت محافظت از داده های کامپیوتر در برابر USB های آلوده

در حالی که تروجان ها و ایمیل فیشینگ ها با ویژگی های برجسته ای که دارند هنوز بهترین راه هکر ها برای نفوذ هستند،

ادامه