فناوری گوگل برای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی

گوگل در تلاش برای مبارزه با نتایج “توهین آمیز و یا گمراه کننده و جعلی” که حدود ۰٫۲۵ درصد از ترافیک جستجو روزانه را

ادامه مطلب