۴۰ گیگابیت در ثانیه سرعت انتقال در شبکه های مادون قرمز!

امروزه از Wi-Fi برای ارسال اطلاعات از طریق امواج رادیویی استفاده می شود، اما سیستم هایی که برای انتقال اطلاعات بر نور تکیه دارند-

ادامه