سریع ترین دوربین جهان با توانایی ثبت پنج تریلیون تصویر در ثانیه!

یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه لوند سوئد توانستند دوربینی بسازند که توانایی ثبت پنج تریلیون تصویر در ثانیه را دارد! پنج تریلیون فریم در

ادامه

امکان بدست آوردن DNA اجداد انسان از خاک!

روش های جدید برای بدست آوردن DNA از خاک امکان کشف ژن ها و مشخص کردن تاریخ گونه های مختلف انسان ها را میسر

ادامه