مسیریابی هواپیماهای بدون سرنشین Nvidia بدون استفاده از GPS

هواپیماهای بدون سرنشین انویدیا با استفاده از دوربین و قابلیت یادگیری هوش مصنوعی، توانایی درک محیط، حرکت و جستجوی مسیرها حتی در جنگل، بدون

ادامه مطلب