آموزش دوچرخه سواری به کودکان نو پا بدون ترک خانه

شرکت ماتل تولید کننده و صاحب نام تجاری فیشر، این دوچرخه هوشمند را برای یادگیری و بازی کودکان نو پا با تکنولوژی مدرن دوباره وارد بازار کرد. در مدل جدید که می توان از...