بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان در چین فعال شد

چین یک گام بزرگ برای جستجو سیگنال های رادیویی بیگانه در فضا برداشت. روز یکشنبه آکادمی علوم چین (CAS) اعلام کرد از بزرگترین رادیو تلسکوپ جهان با قطر پانصد متر بهره برداری کرد. پیشتر...