شکلات شیری با خواص شکلات تلخ!

اکثر مردم شکلات شیری را به واسطه مزه خوبی که دارد بر شکلات های تلخ ترجیح می دهند، اما می دانیم خواص آنتی اکسیدانی شکلات تلخ خیلی بیشتر و سالم تر است. اما به...