تاکسی فضايي روسي براي سفر به ماه

یک شرکت روسی که در زمينه ساخت موشک فعاليت دارد اعلام کرد، بر روی یک تاکسی فضایی کار مي کند که مي تواند خدمه ايستگاه فضايي بين المللي را به ماه ببرد و دوباره...