هیوندای توسان توانست با سلول سوختی ۶۱۸ کیلوتر طی کند!

در حالی که شرکت هایی مانند تسلا به سمت تولید اتومبیل های برقی حرکت می کنند، شرکت هایی مانند هیوندای در حال بررسی گزینه های دیگری در قالب سلول های سوختی هیدروژنی هستند. این...