امکان تماشای مسابقات ورزشی با استفاده از سیستم واقعیت مجازی

معمولاً افرادی که به تماشاب مسابقات ورزشی علاقه دارند دو راه برای این کار دارند، یا به استادیوم ها بروند که مشکلات خاص خود

ادامه مطلب

انتقال انسان به کیلومترها دورتر با هولولنز مایکروسافت

محققان مایکروسافت برای اولین بار فناوری موسوم به Virtual Teleportation / Holoportation انتقال از راه دور مجازی را با استفاده از هولولنز با موفقیت

ادامه مطلب