برای اولین بار، آندروید، محبوب تر از ویندوز شد!

با توجه آمارهایی که به صورت مستقل توسط شرکت تجزیه و تحلیل وب موسسه Stat Counter منتشر شد، آندروید از گوگل با اختلافی ناچیز

ادامه