آیا استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی با هندزفری خطری ندارد؟

خطر استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی بر کسی پوشیده نیست. این استفاده می تواند شامل صحبت کردن، خواندن یا فرستادن پیام کوتاه،

ادامه