کشف یک کهکشان که تقریبا به طور کامل از ماده تاریک ساخته شده است!

اندازه بزرگی یک کهکشان فقط به تعداد ستاره های  آن نیست. به تازگی یک گروه تحقیقاتی بین المللی یک کهکشان در خوشه کما، سنجاقک ۴۴ کشف کرده اند که ۹۹٫۹۹ درصد آن را ماده...