احتمال وجود حيات در سه سياره فرا خورشيدي!

یک تیم از اخترشناسان در رصدخانه جنوبی اروپا (ESO) با استفاده از یک تلسکوپ که به طور خاصي طراحی شده براي شکار سیارات فراخورشیدی، توانستند سه سیاره را در مدار خورشید کوتوله که فقط...