حل تقریبی مشکل کوررنگی با اپ مایکروسافت

در اغلب موارد افردی که دارای کوررنگی هستند، جدای از عدم توانایی تشخیص رنگ ها مشکل بیان رنگ را نیز دارند. هرچند برای حل این مشکل عینک های اصلاحی وجود دارد که با افزایش...