تلویزیون های جدید UHD ال جی با سلول های رنگ نانو

ال جی که همواره به عنوان یکی از پیشگامان تکنولوژی شناخته می شود خبر از تولید سری جدید تلویزیون هایی سوپرUHD می دهد که

ادامه